head

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  פוליגרף משפטי 

  ליצירת קשר

   "פוליגרף בבית משפט אזרחי"

   בניגוד משפט פלילי , הו לא מוכרת עדיין כראיה , הפוליגרף משמש לעיתים קרובות כראיה בדיונים אזרחים

   בדיקת פוליגרף מקצועית עלולה לסייע לשופט להכריע מי הצודק במקרים בהם

   ישנם הבדלי גרסאות מהותיים לרוב לא ניתן להשתמש בפוליגרף כאשר ישנה הסכמה על העבודות והדעות חלקות בנוגע לפרשנות שלהם .

   "פוליגרף לבית הדין לעבודה"

   בית הדין לעבודה הינו הגורם הרשמי בישראל לטיפול בתביעות בנושאי עבודה

   בין היתר דן בית הדין בתביעות בנוגע להליכי פיטורים ,תשלומים שונים אותם טוען העובד שהוא זכאי להם וכו

    במקרים רבים קיימים הבדלי גרסאות בין העובד למעביד

   הבדלי גרסאות אלה עשויים להיוותר קשורים להבטחות שניתנו או לא ניתנו בע״פ  לטענת אודות מעשים לא חוקיים של העובד

   עריכת בדיקת פוליגרף עשוייה לסייע לכל אחד מהצדדים להוכיח את טענותיו

   במיוחד בהם לא קיימת דרך אחרת להוכחת הטענות , בהעדר או מסמכים חתומים כשלהם

   "פוליגרף לבית הדין הרבני"

   בית הדין הרבני דן בין היתר בהיבטים הנוגעים להליכי גירושין בין בני זוג

   וכמו בכל סכסוך גם בדיונים בבית הדין הרבני מוצגת לעיתים גרסאות סותרות

   ע״י המתדיינים ובמקרים רבים מפנה בית הדין את הצדדים לבדיקת פוליגרף

   לאישוש טענותיהם .

    בית הדין הרבני האזורי , ובית הדין הרבני הגדול

   מקפיד כי מכון פוליגרף בו יערכו הבדיקות לצדדים יהיה מכון מקצועי

   בחלק מהמקרים ייתן בית הדין משקל גם לבדיקת קרובות נותן משקל משמעותי לממצאי בדיקת פוליגרף שנערכו לצדדים בספיקותיו

   שירותים נוספים

   ליצירת קשר

   השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    ענקית קידום האתרים