head

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הליך בדיקת הפוליגרף

  ליצירת קשר

   הזמנת בדיקת פוליגרף אינה נחלתם הבלעדית של חוקרי המשטרה ובתי המשפט. השימוש בבדיקה יכול להיעשות על ידי כלאדם מן השורה למגוון צרכים אישיים ועסקיים:

   • לקוחות פרטיים – משתמשים בבדיקת הפוליגרף לצורך הכרעת סכסוכים ממושכים, ביסוס או הפרכת חשד בנוגע לבגידהשל בן/ בת הזוג ובירור מחלוקות מכל סוג.

   • לקוחות עסקיים – עשויים להזמין בדיקת פוליגרף לצורך סינון מועמדים פוטנציאליים לעבודה או בירור במקרים של גניבהמקופת העסק או מחדל במקום העבודה. כמו כן, בעלי עסק רבים נוהגים לבצע בדיות פוליגרף תקופתיות לכלל העובדים, בעיקר במקומות עבודה בהם עולה חשד להפרת נהלי העבודה, ובארגונים וחברות המטפלים בחומרים רגישים או דורשיםסודיות מסחרית.

   כיצד מתבצעת בדיקת פוליגרף?

   תהליך הבדיקה מורכב ממספר שלבים, החל מהזמנת הבדיקה ועד לקבלת תוצאותיה:

   שלב ראשון: הזמנת הבדיקה – בהזמנת הבדיקה יקבל המזמין הסבר על האופן בו מתבצעת הבדיקה ויישאל בנוגע למטרתהבדיקה. חשוב להבין כי בדיקות פוליגרף אינן בדיקות כלליות לבירור אמינותו של אדם כזה או אחר, אלא עוסקות בנושאאחד בלבד, מסוים וספציפי, ובוחנות את אמיתות הגרסה שמוסר הנבדק בנוגע לנושא זה בלבד.

   על הבדיקה להיעשות בהסכמתו המלאה של הנבדק, והבודק יוודא זאת כבר בשלב הזמנת הבדיקה. לאחר שקיבל אתהסכמת הנבדק, ינחה אותו הבודק להימנע מצריכת אלכוהול, סמים ושימוש בתרופות ב-24 השעות שקודמות לבדיקה. אםהנבדק נוטל תרופות מרשם באופן קבוע, יתבקש להביא עמו אישור מרופא.

   שלב שני: הגעה למכון הפוליגרף והכנה לבדיקה – מזמין הבדיקה והנבדק מגיעים שניהם למכון הפוליגרף לצורך ביצועהבדיקה, וכל אחד מהם מתבקש לספר מהי מטרת הבדיקה מבחינתו ולמסור את גרסתו לנושא הבדיקה. הנבדק יתבקש, בנוסף, למלא שאלון אישי.

   שלב שלישי: ניסוח השאלות לבדיקה – בהתאם למטרת הבדיקה ולנתונים שמסרו הנבדק ומזמין הבדיקה, יחבר הבודק אתרשימת השאלות עבור הבדיקה ויזין אותן אל המחשב המחובר למערכת הפוליגרף. השאלות שיישאלו בבדיקה הן שאלותכן/לא הנחלקות ל-4 קבוצות:

   • שאלות לא רלוונטיות – שאלות שהתשובה עליהן ידועה גם לנבדק וגם לבודק. לדוגמה: "האם שמך הוא..?"

   • שאלות הקרבה – שאלות המשמשות כאינדיקציה לנכונות הנבדק לומר אמת. לדוגמה: "האם אתה מתכוון לענות תשובותאמת על השאלות שאשאל אותך במהלך הבדיקה?"

   • שאלות בקרה – שאלות המשמשות את הבודק לצורך בקרה והשוואה מול השאלות הרלוונטיות. מטרתן להציג שקר סמויולקבל באמצעותו תגובות שקריות מהנבדק. לדוגמה: "האם אתה מחשיב את עצמך לאדם

   ישר, הגון ודובר אמת בכל עת?"

   • שאלות רלוונטיות – שאלות שנוגעות באופן ישיר לנושא הבדיקה, ושהתשובה עליהן ידועה בדרך כלל רק לנבדק. לדוגמה: "האם גנבת מעטפה לבנה מקופת המסעדה?"

   שלב רביעי: מהלך הבדיקה – העיקרון העומד מאחורי בדיקת הפוליגרף הוא שאמירת שקר מלווה בדרך כלל בסימניםפיזיולוגיים בלתי רצוניים. לצורך זיהוי סימנים אלו, יחוברו לגופו של הנבדק חיישנים למעקב אחר הנשימה, הדופק, לחץ הדםומוליכות העור, המשתנה בעקבות הזעה.

   בתחילת הבדיקה תתבצע בדיקת כיול, שמטרתה להבין מהם הדפוסים הפיזיולוגיים הספציפיים שמופיעים אצל הנבדק בזמןאמירת שקר. לנבדק יוצגו ארבעה קלפים והוא יתבקש לבחור אחד מהם מבלי שהבודק יראה. לאחר מכן, ישאל הבודק מספרשאלות שיאלצו את הנבדק לשקר בנוגע לקלף שבחר.

   לאחר פיענוח בדיקת הכיול, יעבור הבודק לשאלות עצמן, אותן יחזור וישאל במשך שלושה סבבים.

   שלב חמישי: סיום וקבלת התוצאות – עם תום שלושת סבבי השאלות ישוחרר הנבדק מן החיישנים ויוכל ללכת לדרכו. תוך24 שעות יתקבל פיענוח של התוצאות והן יישלחו למזמין הבדיקה.

    

   לא תיערך בדיקת פוליגרף ,אלא אם אישר הבודק התקיימותם של התנאים הבאים :

   1.1  הנבדק כשר מבחינת גילו ,רמתו השכלית ,מצב הנפשי,מצב בראויתו,שפתו ורמת שיתוף פעולה מצדו עם הבודק .

   1.2  הנבדק קיבל התראה בת 24 שעות לפחות לפני מועד ביצוע הבדיקה על עריכתה .

   1.3  הבודק הגיע לכלל הכרה ולמסקנה חד משמעית ,למיטב ידיעתיו ,כי הנבדק איננו תחת לחץ,איום,אונס או כפייה לביצועבדיקה .

   1.4  הבודק הסיק כי הנבדק אינו תחת השפעת תרופות וסמים שעשויה לשבש את תוצאות הבדיקה

   1.5  ננבדק קיבל הסבר ממצה באשר למהלך הבדיקה ,מטרותיה ומשמעותיה והביע הסכמתו המלאה בכתב ,על גבי טופסהסכמה ,לביצוע בדיקה פוליגרף .

   1.6  טופס הסכמה לביצוע בדיקה פוליגרף ייחתם מייד בתום ראיון המקדמי ולאחר הקראת שאלות הבדיקה בפני הנבדק .

   1.7  הביע הבודק לאחר תחילת הבדיקה או במהלך מערך הבדיקה הראשון או לאחריו התנגדות להמשך ביצוע הבדיקה,יפסיק בודק הפוליגרף את ביצוע הבדיקה ,והדבר ייחשב לאי שיתוף פעולה מצד הנבדק בביצוע הבדיקה .

   כללים מחייבים בביצוע בדיקת פוליגרף ובערכת ריאון המקדמי :

   * בודק הפוליגרף יוודא כי הבדיקה מתבצעת בחדר אטום וחסום כלל האפשר מפני רעשים

   * נבדק הפוליגרף מחויב לשטוף ידיו בטרם ביצוע הבדיקה

   * למעט הבודק והנבדק (להוציא מתוגרמן בעת הצורך ) לא יימצא איש בחדר הבדיקה .כלל שביקש זאת הנבדק יהיה רשאיפסיכלוג מטעמו או עורך דינו להשקיף על ביצוע הבדיקה ללא כל התערבות בה .

   *על הבודק לוודא זהות הנבדק על ידי מסמך מזהה תעודת זהות

   * על הבודק לשמוע מן הנבדק על גרסתו ביחס לנושא הבדיקה ולספר בחוזר לנבדק את גרסתו כדי שלא יהיה ספק בהבנה

   *הבודק יסביר לנבדק את מהלך הבדיקה ואת עקרונות האבחון של מכשיר הפוליגרף

   *הבודק ינסח את שאלות הבדיקה בהסכמת הנבדק ולפי שפתו,רמת הבנתו ובהתאם למטרת הבדיקה

   *הבדיקה תתבצע אך ורק לפי טכניקה או שיטת פוליגרף הידועה בעולם הפוליגרפיה המקצועי

   *הצגת כל שאלה תהיה במרווחי זמן של בין 20 ל25 שניות

   * הבודק יסמן בזמן אמת כל מהלך חריג בבדיקה או סטיה ממהלכה הרכיל על גבי תרשים הבדיקה

   מערכות הגוף הגורמות לתגובות פיזיוגיות נושא בדיקת הפוליגרף

   בודק  פוליגרף אינו רופא או פיזיולוגיים . עם זאת כדי להבין את בדיקת הפוליגרף , יש להכיר אבני יסוד בפיזיולוגיהובאנטומיה דל גוף האדם . בגוף האדם יש חמש מערכות המביאות _ יחד ולחוד _

   לתגובות ושינויים פיזיולוגיים, הנמדדים על ידי מכשיר פוליגרף ואשר מוענקת להפ בסופו של דבר משמעות . משמעות  זומוסילה בין השאר לקביעת אם אדם דובר אמת או דובר שקר מערכות הנשימה , מערכת הדם והלב , מערכת השרירים .

   אי אפשר להבין כיצד פועל הפוליגרף והם המדדים החשובים המפוענחים בבדיקתו בלא הבנת ערוצי

   החישה של המכשיר .

   נשימה  עליונה /נשימה  תחתונה:

   שני חיישנים המחוברים בבטן ובבית חזה ומטרתם למדוד שינוים בקצב הנשימה נפח הנשימה והיחס בין שאיפה לנשיפה.

   דופק

   מדידת קצב פעימות הלב.

   מוליכות העור:

   חיישן שמטרתו למדוד שינויים בבלוטות ההזעה תחת העור ולאבחן את השינויים של ההרכב הכימי של הפרשות הזיעה.

   לחץ דם: 

   מדידת שינויים בלחץ הדם ,כמות הדם הזורמת ומדידת היחס בין לחץ הדם הסיסטולי לדיאסטולי.

   שירותים נוספים

   ליצירת קשר

   השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    ענקית קידום האתרים